06
พ.ค. 2556

Elite Living 2013

ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงานนี้ Jaspal Home ร่วมออกบูธพร้อมกับคอนโดมิเนียมหรูอีก 15 โครงการ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2556 โดย Jaspal Home มอบของรางวัลพิเศษสำหรับ Top Spender ที่จองโครงการในช่วงเวลาที่จัดงาน

© Developed by CommerceLab